6.12.2013

Aşıklar Adası


Cornwall'ın uzak ve dağlık bir bölgesindedir. Kısmen doğal, kısmen insan eliyle yapılmıştır.

Aşıklar Mağarası, düzgün, kar beyazı kayadan oyulmuş yuvarlar bir mağaradır. Duvarların tepesindeki üç küçük pencereyle aydınlatılır. Yüksek, kemerli çatısı, inceden inceye düzenlenmiş bir kubbe şeklinde tasarlanmıştır. Ziyaretçiler kilittaşında altın ve mücevherlerle süslenmiş bir taç görebilir. Mağara'nın zemini çimen kadar yeşil bir mermerdendir. Tam ortasında, yekpare kaya kristalden oyulmuş bir yatak yükselir; bir yazıt, mağaranın aşk tanrıçasına adandığını belirtir. Kapısı bronzdandır, biri sedirden, diğeri de fildişinden olan iki büyük çubukla kapatılır ve sadece içeriden açılabilir.

Bu doğal mağarayı bugünkü haline getiren mimar bilinmese de, tasarımın anlamı tarihçiler tarafından yorumlanmıştır. Mağara, aşkın sadeliğini simgelemek için yuvarlaktır; kurnazlık ya da ihanetin pusuya yatacağı köşe bucakları yoktur. Genişliği aşkın gücünü, yüksekliği de aşkın kilittaşı tarafından sembolize edilen erdeme özlemini ifade eder. Beyaz duvarlar ve yeşil zemin, sırasıyla dürüstlük ve sadakati temsil ederken, kristal yatağın yarı saydamlığı da aşkın şeffalığını ifade eder. Kapı dışarıdan açılamaz, çünkü gerçek aşk, aşkın kapısının zorlanmaması gerektiğinin farkındadır. Nihayet, üç pencere ve aşığın erdemlerini simgeler: şefkat, alçakgönüllülük ve terbiye.

Mağara'nın meşhur ziyaretçilerinden ikisi, İsolde'nin kocası Mark'ın kıskançlığı yüzünden Cornwall krallığı sarayından sürüldükten sonra burada kalan Tristan ve İsolde'ydi.

(Gottfried von Strassburg, Tristan, İS 13. yy)

"Hayali Yerler Sözlüğü, Alberto Manguel, Gianni Guadalupi"

Kaybolmak, hayal ettiğiniz hatta edemediğiniz yerlerde kaybolmak.. Okuyarak ve hatta okudukça kaybolmak, hiç gidemediğiniz çocukluk düşlerine doğru yol alarak.. Var böyle bir kitap, gerçekten var! "Işıldayan Ülke, "Devler Denizi", "Çatlak Kafalar Sarayı", "Müzikal Ada", "Sessizlik", "Tokatlagötür Kasabası" nı ben uydurmadım, haritaları var, yaşam şekilleri dahi var. Kaybolmak için edinin bu kitabı zaman kaybetmeden, okuyup kaybolun "Hayali Yerler Sözlüğü"nde..

Angus &Julia Stone - Yellow Brick Road

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...