8.07.2013

Live With Me


Kendimi tekrar yollara vurma, serin sulara atma zamanı yaklaşırken büyük usta Bilge Karasu'nun dediği gibi ;

Günlerden deniz, sulardan salı,
Yürürden vatos, yüzerden kedi....


0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...