14.04.2016

Ve Günler Yürümeye Başladı


960 Yılı civarında Hıristiyan misyonerler İskandinavya'yı istila edip Vikingleri tehdit ettiler. Şayet pagan inançlarınızı sürdürürseniz sonsuz ateşin yandığı cehenneme gidersiniz. Vikingler bu güzel haber için teşekkür ettiler. Zira onlar soğuktan titriyorlardı, korkudan değil.

"Eduardo Galeano"

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...