18.10.2013

Dünyanın sorunu


Ben İkinci Dünya Savaşı'nı gördüm ve 90'lara geldiğim zaman bile ben bu yaşamın daha güzel olabileceğine dair umutlar besledim. Bakın yaşam nedir?

Yaşam gerçektir, yaşam düştür. O ikisi bir açıyı taşısalar da yaşam bu ikisi birlikteyken ancak yaşamdır. O ikisini birbirine yaklaştıracak şey de yani düşten gerçeğe insanın geçebilmesini sağlayan şey de umuttur. Bu umut kaybolduğu, gerçekle düşün arası çok açıldığı zaman tam bir trajedi oluşuyor. İnsan yaşamında, ilişkilerinde, dünya ile insan arasında bir bölünme, parçalanma oluşuyor. Ve şiddet buradan çıkıyor. Düş'ün yaşama dönüşebileceği umudu olmadığı zaman bu şizofrenik bir bölünmeye sebep oluyor. İşte dünyanın ve insanların sorunu bence burada.

"Gülten Akın"

 
The One AM Radio - We Are Also We've Lost

0 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...